Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 53.7 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.2 m²
 • 3.3 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 47.84 m²
 • 7 tỷVND
D
 • 6
 • 6
 • 58.3 m²
 • 7.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 7
 • 6
 • 70 m²
 • 4 tỷVND
F
 • 7
 • 4
 • 71.7 m²
 • 9 tỷVND