Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 4.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 4.3 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 2.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73.5 m²
 • 3.8 tỷVND