Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 23.1 m²
 • 3.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 38 m²
 • 1.5 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 17.7 m²
 • 2.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 632 m²
 • 46 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 47.3 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 50.1 m²
 • 5.2 tỷVND