Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 269 m²
 • 32.7 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 170 m²
 • 30.1 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 46.7 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 128 m²
 • 19 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 220 m²
 • 28 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 103 m²
 • 17 tr/thángVND