Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 15 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 26 m²
 • 11 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 85 m²
 • 10 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 15 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 6
 • 6
 • 72 m²
 • 20 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 9
 • 9
 • 125 m²
 • 50 tr/thángVND