Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 60 m²
 • 25 tr/thángVND
B
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 16.5 tr/thángVND
C
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 17 tr/thángVND
D
 • 1
 • 1
 • 44.16 m²
 • 12 tr/thángVND
E
 • 3
 • 2
 • 109 m²
 • 25 tr/thángVND
F
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 14 tr/thángVND