Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
  • 2
  • 2
  • 60 m²
  • 8.5 tr/thángVND
B
  • 2
  • 2
  • 78 m²
  • 12 tr/thángVND
C
  • 2
  • 2
  • 74 m²
  • 12 tr/thángVND
D
  • 3
  • 2
  • 95 m²
  • 10.5 tr/thángVND
E
Đã thuê
  • 2
  • 2
  • 60 m²
  • 9 tr/thángVND
F
  • 3
  • 2
  • 92 m²
  • 15 tr/thángVND