Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 6.5 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 27.5 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 7 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 6.5 tr/thángVND
E
 • 64 m²
 • 14 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 70 m²
 • 25 tr/thángVND