Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 20 m²
 • 7.5 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 1
 • 200 m²
 • 40 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 48 m²
 • 14 tr/thángVND
D
 • 4
 • 4
 • 100 m²
 • 38 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 37 m²
 • 14 tr/thángVND
F
 • 1
 • 1
 • 32 m²
 • 6 tr/thángVND