Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 46.8 m²
 • 10 tr/thángVND
B
 • 2
 • 3
 • 46.75 m²
 • 13 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 6.5 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 4
 • 48 m²
 • 10 tr/thángVND
E
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 7.5 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 8 tr/thángVND