Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 36.1 m²
 • 13 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 48 m²
 • 12 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 81 m²
 • 9 tr/thángVND
D
 • 4
 • 6
 • 67 m²
 • 45 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 63 m²
 • 10 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 9.5 tr/thángVND