Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 8.5 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 48 m²
 • 10 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 5
 • 6
 • 80 m²
 • 17 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 11 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 120 m²
 • 17 tr/thángVND
F
 • 5
 • 1
 • 176 m²
 • 15 tr/thángVND