Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 45 m²
 • 12 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 24 m²
 • 12.5 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 24 m²
 • 20 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 43.2 m²
 • 14 tr/thángVND
E
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 18.7 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 27.7 m²
 • 17 tr/thángVND