Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 80 m²
 • 25 tr/thángVND
B
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 13.5 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 105 m²
 • 21 tr/thángVND
D
 • 3
 • 2
 • 140 m²
 • 18 tr/thángVND
E
 • 3
 • 2
 • 143 m²
 • 23 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 80 m²
 • 24 tr/thángVND