Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 40 m²
 • 12 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 48 m²
 • 12 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 8
 • 4
 • 100 m²
 • 25 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 120 m²
 • 25 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 5
 • 4
 • 80 m²
 • 15 tr/thángVND
F
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 14 tr/thángVND