Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 40 m²
 • 25 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 10 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 20 m²
 • 10 tr/thángVND
D
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 15 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 10.5 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 90 m²
 • 67 tr/thángVND