Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 6
 • 4
 • 200 m²
 • 45 tr/thángVND
B
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 11.5 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 12.5 tr/thángVND
D
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 7.5 tr/thángVND
E
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 11.5 tr/thángVND
F
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 9.5 tr/thángVND