Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 143.4 m²
 • 8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 69.46 m²
 • 6.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 74.4 m²
 • 2.79 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 121 m²
 • 18.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 250.8 m²
 • 22.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 47.5 m²
 • 3.93 tỷVND