Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 7.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 98.79 m²
 • 8 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 88.5 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 8.3 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 11 m²
 • 2.55 tỷVND