Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 66.93 m²
 • 1.2 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 67 m²
 • 1.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 1.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.19 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 1.05 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40.5 m²
 • 2.6 tỷVND