Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 62.4 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 1.85 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 49 m²
 • 1.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 2.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 74.41 m²
 • 2.7 tỷVND