Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 87.7 m²
 • 11.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 3.15 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 107 m²
 • 4.65 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 95 m²
 • 4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.3 tỷVND