Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 64 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 61.9 m²
 • 10.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16 m²
 • 2 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 56.5 m²
 • 6.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 135.5 m²
 • 7 tỷVND