Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 20.6 m²
 • 4 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 18.5 m²
 • 5 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 22.9 m²
 • 5.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 27.23 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 59.23 m²
 • 13.5 tỷVND
F
 • 13
 • 10
 • 43.2 m²
 • 15.5 tỷVND