Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 73 m²
 • 8.1 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 55 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 90 m²
 • 8.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17 m²
 • 2.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 93.6 m²
 • 4.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 3.2 tỷVND