Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 3.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 15 m²
 • 2.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 12 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 26.7 m²
 • 2.49 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 19.6 m²
 • 2.7 tỷVND