Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 46.3 m²
 • 1.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55.9 m²
 • 1.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 46.3 m²
 • 1.35 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 24.6 m²
 • 3.96 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 37 m²
 • 7 tỷVND
F
 • 5
 • 6
 • 55.1 m²
 • 6.5 tỷVND