Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 35.66 m²
 • 2.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 110 m²
 • 6.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 66 m²
 • 4.6 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 1.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 1.55 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 1.6 tỷVND