Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 4
 • 142.6 m²
 • 14.8 tỷVND
B
 • 101 m²
 • 9 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 41.5 m²
 • 4.7 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 46 m²
 • 8.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 60 m²
 • 7.8 tỷVND
F
 • 35
 • 35
 • 144 m²
 • 25 tỷVND