Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 134.8 m²
 • 13 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30.7 m²
 • 5.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 21 m²
 • 3.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 45 m²
 • 5.1 tỷVND