Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 108 m²
 • 4.25 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 50.6 m²
 • 1.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.58 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.4 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 41 m²
 • 2.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.45 tỷVND