Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 4.1 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 71.42 m²
 • 3.75 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 71.32 m²
 • 3.15 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 71.32 m²
 • 3.85 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 104.03 m²
 • 4.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 65.3 m²
 • 3.8 tỷVND