Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 1.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 63 m²
 • 1.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 30 m²
 • 2.65 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 1.5 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 62.4 m²
 • 2.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 107 m²
 • 4.7 tỷVND