Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 1.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 72 m²
 • 2.63 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 107 m²
 • 4.7 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 145 m²
 • 4.75 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 145 m²
 • 4.65 tỷVND