Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 1.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 1.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 1.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 47 m²
 • 1.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.52 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.6 tỷVND