Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 69.4 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 1.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 1.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 1.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81.2 m²
 • 1.85 tỷVND