Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 1.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.73 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 1.99 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.67 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 1.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 1.83 tỷVND