Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 32 m²
 • 1.55 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 32 m²
 • 1.6 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 1.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 1.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 1.45 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 32 m²
 • 1.5 tỷVND