Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 47.2 m²
 • 1.98 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 46.5 m²
 • 1.9 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 47.2 m²
 • 1.92 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 81.5 m²
 • 3.85 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 103.6 m²
 • 5.3 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 69 m²
 • 3 tỷVND