Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 1.89 tỷVND
B
 • 56.7 m²
 • 2.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 79.24 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 112 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 80 m²
 • 18 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.6 m²
 • 3.3 tỷVND