Nhà đất lân cận

A
 • 460.3 m²
 • 16 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 360.7 m²
 • 4.8 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 72.5 m²
 • 3.8 tỷVND
D
 • 1,692.5 m²
 • 4 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 99.9 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2 tỷVND