Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 61.5 m²
 • 1.53 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 74 m²
 • 2.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 57.6 m²
 • 1.55 tỷVND