Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.93 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 84 m²
 • 3.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 90 m²
 • 2.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 2.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 73 m²
 • 2.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 62.6 m²
 • 6 tỷVND