Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 2.25 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 2.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62.8 m²
 • 2.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 2.18 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 2.21 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 61 m²
 • 2.5 tỷVND