Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 4.39 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.7 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 93 m²
 • 5.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 3.48 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82.6 m²
 • 3.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 3.5 tỷVND