Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 3.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 3.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.55 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.3 tỷVND