Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40.98 m²
 • 1.75 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 38 m²
 • 1.7 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 38 m²
 • 1.82 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 1.5 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 83 m²
 • 3 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 1.9 tỷVND