Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 1.5 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 83 m²
 • 3 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 1.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.05 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40.98 m²
 • 1.75 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 19.1 m²
 • 3.8 tỷVND