Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55.1 m²
 • 2.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67.8 m²
 • 3.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67.8 m²
 • 3.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 2.8 tỷVND