Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 88.1 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 2.85 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 2.78 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90.6 m²
 • 2.9 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 59.4 m²
 • 7.5 tỷVND